Illustrasjon av en som svømmer

Illustrasjon av en som svømmer

Avisa Valdres melder at badeplassen ved Fagernes Camping blir oppgradert til årests sesong og skal stå ferdig til 20.juli 2012. Det vil bli tilrettelagt for bevegelseshemmede, laget muligheter for grilling og fiskemuligheter.

Les mer på nettsiden til avisa Valdres:

Om badeplassen på Badeplasser.no: