Halsnes er et friområde ved innsjøen Mjermen i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Halsnes er en halvøy sentralt i Mjermen. Halsnes er to tidligere gårder som ble kjøpt av Aurskog-Høland kommune, delvis med statlige midler. Den første gården ble kjøpt på 1960-tallet. Den andre på 1990-tallet.

Det er opparbeidet offentlig badeplass og båtutsettingsrampe for allmennheten på Halsnes. Her er det strand, badebrygge, båtutsettingsplass og HC-toalett. Gården er mulig å leie som leirsted gjennomg Aurskog-Høland kommune.

Tekst hentet fra Wikipedia: Halsnes

Fasiliteter

  • Båtutsettingsrampe
  • HC-toalett
  • Badebrygge