Håøya er en øy i Indre Oslofjord. Den ligger nordvest for Drøbak og Oscarsborg festning. På øya er det mulighet for telting i opptil to døgn.

På østre del av øya er det ferdselsforbud på grunn av hekkende havørn.

Alle planter er fredet på Håøya, det er ikke lov å plukke blomster eller bryte greiner.

Bilde av Oscarsborg festning er tatt av logopop.

Fasiliteter

  • Sand og svaberg
  • Toaletter
  • Spennende natur og rikt planteliv
  • Mulighet for å leie selskapslokaler
  • Telting er mulig
  • Historiske bunkere og kanonhus