På Vaulen finner du seks små sandstrender som ligger lunt til mot Gandsfjorden. På badeplassen finnes det lekearealer for barn, sandvollyballbane, balløkker, stupebrett, rampe ut i sjøen for bevegelseshemmede og toaletter. Salg fra kiosk på badedager. Badeplassen er Stavangers mest besøkte og har gode gangveiforbindelser. Det kan være parkeringsproblemer på varme dager. Området brukes også til store og små arrangementer, men er primært område for bading og friluftsliv. Totalt areal er rundt 85 da. hvorav rundt 24 da består av grasmark/plen og 54 da er skogdekket mark. Tekst hentet fra Stavanger Kommune.

Fasiliteter

  • Tilrettelegging for handikappede
  • Lekestativer for barn
  • Toaletter
  • Kiosk
  • Sandvollyballbane