Det meldes om utmerket badevannskvalitet i Kristiansund. Les mer på Kristiansund kommunes nettsider:

Utmerket badevannskvalitet i Kristiansund.