Beskrivelse

Håøya er en øy i Indre Oslofjord. Den ligger nordvest for Drøbak og Oscarsborg festning. På øya er det mulighet for telting i opptil to døgn.

På østre del av øya er det ferdselsforbud på grunn av hekkende havørn.

Alle planter er fredet på Håøya, det er ikke lov å plukke blomster eller bryte greiner.

Bilde av Oscarsborg festning er tatt av logopop.

Fasiliteter
Overnatting
Sandstrand
Svaberg
Video
Vurdering
0
0 Vurdering
Utvalgte badeplasser