Beskrivelse

Lundesanden ligger Syndlevannet rett nord for Reddal som ligger ved Grimstad. En nydelig langrunn sandstrand i ferskvann, som ligger midt i skogen.

Bilder fra badeplassen

Bilder: Bilder fra Google Maps

Værmelding

Badeplasser mangler informasjon om badeplassen samt bilder. Har du noe du kan dele? Send det gjerne til oss på post@badeplasser.no

Fasiliteter
Gresslette
Sandstrand
Video
Vurdering
0
0 Reviews
Utvalgte badeplasser